ఆ సమయంలో ఈ గుడిలోకి వెళితే మనుషులు శిలలుగా మారిపోతారు..

ఆ సమయంలో ఈ గుడిలోకి వెళితే మనుషులు శిలలుగా మారతారు.. కొన్ని విషయాలు విన్నపుడు అవి నిజం కాదని వాటిని నమ్మకుండా కొట్టి పారేస్తుంటాము. కానీ జరిగిన…

అయోధ్య-బాబ్రీ మసీదు భూవివాదం

అయోధ్య భూవివాదం కేసు ఏమిటి? ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అయోధ్యలో ఒక భూభాగం వివాదానికి సంబంధించిన కేసు గురించిన వివరాలు. ఇది హిందూ దేవుడైన రాముడి జన్మస్థలం. అంతేకాకుండా బాబ్రీ…